Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Αττικής Λέσχης Τετρακίνησης, έκανε δύο σεμινάρια, ένα με τη βοήθεια της πυροσβεστικής με αντικείμενο την πυρόσβεση και ένα με θέμα την εκτός δρόμου οδήγηση.