Η γνωστή ράμπα των 30 μοιρών είναι το πρώτο "μηχάνημα" μετρήσεων του περιοδικού Τετρακίνηση. Είναι μία από τις κλασικές μετρήσεις που κάνουν εξειδικευμένα περιοδικά του χώρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Έχει μήκος 2 μέτρα και ύψος 1. Μας βοηθάει να δούμε την ελευθερία άρθρωσης της ανάρτησης ενός τετρακίνητου, την δυνατότητά του σε αναρρίχηση κάτω από περίεργες συνθήκες και την αντοχή ειδικών κατασκευών σε πλευρικές κλίσεις.

Όπως είπαμε δεν θα μείνουμε στα τετριμμένα!!!