Φωτογραφίες από την εκδρομή της Ironteam και του περιοδικού στην Παύλιανη, στις 25-26 Νοέμβρη 2006