Η "στατιστική" μας υπηρεσία δραστηροποιείται από τότε που ξεκίνησε το περιοδικό. Θα θέλαμε λοιπόν να σας κοινοποιήσουμε κάποιες απο τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει την περίοδο αυτή και αφορούν την αναγνωσιμότητα των fora που έχουν σχέση με την τετρακίνηση.

Πιό πρόσφατη μέτρηση, Δεκέμβρης 2007

to4x4 62,17%
Jimny.gr 15,62%
off-road 8,11%
Rav4 4,03%
Skarta 100 3,24%
KIA 2,30%
braters 2,17%
Terios 1,04%
brat 0,77%
Jimny.com 0,59%


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 

Μέτρηση πρώτη, περίοδος 22 μήνες (όχι για όλους)
to4x4                     48,8%
off-road                 20,6%
brat                        22,2% (μόνο 19 μήνες)
braters                     0,9% (μόνο 4 μήνες)
jimny.gr                    5,2%
jimny.com                 0,4 % (μόνο 2 μήνες)
RAV4                      1,2% (μόνο 2 μήνες)
KIA                         0,7% (μόνο 2 μήνες)

Μέτρηση δεύτερη, περίοδος 1 μήνας (Σεπτέμβριος 2007)
to4x4                     63,8%
off-road                 11,4%
braters                     2,6%
jimny.gr                    7,7%
jimny.com                3,1%
RAV4                      9,6%
KIA                         1,8%

Μέτρηση τρίτη, περίοδος 22 ημέρες (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007)
to4x4                     37,8%
off-road                 33,2%
brat                         1,7% (μόνο 6 μέρες)
braters                     6,0%
jimny.gr                   3,4%
jimny.com                1,1%
RAV4                     4,7%
KIA                      11,6%
Sorento                    0,4%

Μέτρηση τέταρτη, περίοδος 12 ημέρες (Οκτώβριος 2007)

to4x4                     32,8%
brat                         2,2% (μόνο 6 μέρες)
braters                   20,6%
jimny.gr                  23,3%
jimny.com               5,2%
RAV4                     6,0%
KIA                        4,2%
Sorento                   1,8%
Skarta100               3,9% (μόνο 3 μέρες)

Μέτρηση πέμπτη, Νοέμβρης 2007
to4x4                          62,39%
off-road                      11,84%
Jimny.gr                      10,74%
Rav4                             5,57%
braters                           2,62%
KIA                              2,44%
Jimny.com                     2,35%
Skarta 100                    2,34%
brat                               2,05%

Μέτρηση έκτη, Νοέμβρης 2007
to4x4                            48,64%
off-road                         23,09%
KIA                              18,61%
Rav4                              5,18%
Jimny.gr                          3,34%
braters                            0,70%
Jimny.com                       0,44%
brat                                 0,00%
Sorento                           0,00%

Μέτρηση έβδομη, Νοέμβρης 2007
to4x4                             53,82%
Skarta                            13,12%
braters                            11,71%
Jimny.gr                            7,82%
Rav4                                 6,86%
KIA                                  3,22%
Jimny.com                         1,55%
brat                                   1,23%
Sorento                             0,67%

Μέτρηση όγδοη, Νοέμβρης 2007
to4x4                              73,21%
Rav4                               13,21%
Skarta                               7,11%
Jimny.gr                             3,14%
braters                               2,89%
brat                                    0,19%
Jimny.com                          0,19%
Sorento                              0,06%
KIA                                   0,00%